25/05/18  Tin của trường  308
HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NGHIỆM GIỎI VÀ VIẾT CHỮ ĐẸP TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH BÌNH 2
 25/04/16  Tin của trường  413
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường TH Vĩnh Bình 2.